Hinged Joint/Animal Fence

รั้วกันสัตว์

รั้วตาข่ายถักปม หรือที่เรียกติดปากกันว่ารั้วกันสัตว์ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกึ่งถาวร หรือเป็นรั้วชั่วคราว ใช้เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่  รั้วประเภทนี้ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้เอง สะดวกต่อการติดตั้ง ตาข่ายถักปมผลิตจากลวดเหล็กที่มีสามารถรับแรงดึงได้สูง ถักสานโดยการถักเป็นปมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างตาข่าย มีช่องตารางรูปสี่เหลี่ยม และผลิตเป็นม้วนเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง

Application | รูปแบบการใช้งาน

  • รั้วกั้นคอกสัตว์
  • รั้วฟาร์มปศุสัตว์
  • รั้วสวน
  • รั้วแปลงดอกไม้
  • รั้วบ้านพักอาศัย
  • รั้วทดแทนรั้วลวดหนาม