Chain Link Fence

รั้วตาข่ายถัก

รั้วตาข่ายถักหรือรั้ว Chain link เหมาะสำหรับการใช้งานแบบถาวร แบบกึ่งถาวร หรือเป็นรั้วชั่วคราว ใช้เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ หรือใช้กั้นพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องการการรักษาความปลอดภัยสูง  รั้วประเภทนี้ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้เอง สะดวกต่อการติดตั้ง และมีราคาที่ไม่สูง ตาข่ายถักผลิตจากลวดเหล็ก ถักสานเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และม้วนเป็นม้วนๆ เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง

Application | รูปแบบการใช้งาน

  • รั้วกั้นเขต
  • รั้วสนามกีฬา
  • รั้วสวนสาธารณะ
  • รั้วฟาร์ม
  • รั้วกั้นสัตว์
  • รั้วสำหรับสวน
  • รั้วที่อยู่อาศัย
  • รั้วอาคารสำนักงาน

รูปแบบการแพ็คของรั้ว Chain Link

ตัวอย่างวิธีการติดตั้งรั้ว Chain Link