Temporary Fence

รั้วชั่วคราวแบบสำเร็จรูป

รั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปสำหรับการใช้งานชั่วคราว เป็นแผงรั้วตะแกรงเหล็กที่เชื่อมติดกับโครงเหล็กสำเร็จรูป แทนการติดตั้งเสา สามารถถอดไปใช้งานต่อได้โดยไม่เสียหาย เหมาะสำหรับการกั้นพื้นที่ก่อสร้าง, พื้นที่อุตสาหกรรม, พื้นที่ที่มีเครื่องจักรหนักกำลังทำงาน เช่นงานซ่อมถนน งานวางท่อประปาริมถนน หรือสามารถนำไปใช้กันเขตพื้นที่ชั่วคราวตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต , งานนิทรรศการ และอื่นๆ  หรือยังใช้เพื่อป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากการโจรกรรม เมื่อต้องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

แม้ว่ารั้วรูปแบบนี้จะไม่ใช่การติดตั้งรั้วแบบถาวรแต่อายุการใช้งานของรั้วประเภทนี้ก็ยาวนานเท่ากับรั้วตะแกรงเหล็กที่ถูกติดตั้งเป็นโครงสร้างถาวรและตัวฐานพลาสติกสำหรับติดตั้งแผงรั้วก็สามารถเสริมความหนักแน่นเพิ่มโดยการเทคอนกรีตลงไปในฐานหรือเติมน้ำเพื่อง่ายต่อการขนย้ายในครั้งถัดไป

Application | รูปแบบการใช้งาน

  • กั้นเขตก่อสร้าง
  • กั้นพื้นที่ห้ามเข้า
  • รั้วคอนเสิร์ต
  • รั้วกันเขตอุบัติเหตุ
  • รั้วกันคนบุกรุก
  • รั้วกั้นเครื่องจักรกำลังทำงาน
  • รั้วป้องกันการโจรกรรรม
  • รั้วกันสิ่งของ
  • รั้วแบ่งเขต

Temporary Fence Parts | ส่วนประกอบของรั้วชั่วคราวแบบสําเร็จรูป

แผงรั้ว

Wiremesh Fence

อุปกรณ์ล็อคแผง 

Clamp

ฐานชั่วคราว

Base